ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ 50 ΚG


ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ : Στην συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε ράγα ελαφρού τύπου και βαγονέτα ελαφρού τύπου. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και βαγονέτα ντουλάπας. Η τοποθέτηση του φύλλου γίνεται διά κλίσεως. Ακολουθείται ανάλογη διάταξη και στα δίφυλλα.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΜΗ ΕΠΑΝΩ
ΤΟΜΗ ΕΠΑΝΩ
ΤΟΜΗ ΚΑΤΩ
ΤΟΜΗ ΚΑΤΩ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ
ΒΑΓΟΝΕΤΟ
ΒΑΓΟΝΕΤΟ