Μάθετε κάθε λεπτομέρεια για τα κυριότερα προϊόντα μας με τεχνικά στοιχεία και αναφορές πάνω στην μελέτη και τον σχεδιασμό τους. Γνωρίστε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται, τις απαιτήσεις τις οποίες καλούνται να ικανοποιούν και τα ισχυρά τους πλεονεκτήματα έναντι άλλων συστημάτων.

Όλοι οι συρόμενοι μηχανισμοί SIROFIN είναι κατασκευασμένοι να ικανοποιούν τις αυστηρές απαιτήσεις για τέλεια και ασφαλή ανάρτηση της κατασκευής με πραγματικά αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και φυσικά εύκολη εγκατάσταση. Το μεγαλύτερο συντελεστή στην επιτυχία των συρόμενων, έχουν οι ράγες αλουμινίου και τα βαγονέτα, που σε εμάς τηρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές.

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Α. 54164