Επάλληλο για δύο φύλλα με ράγα βαρέως τύπου και ράγα ελαφρού τύπου.