Επάλληλο για δύο φύλλα με ράγα βαρέως τύπου και ράγα βαρέως τύπου.

ΓΕΝΙΚΑ : Κατασκευάζουμε επάλληλα με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για δύο η και παραπάνω αναρτήσεις για κάθε περίπτωση στήριξης.