ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Συρόμενα φύλλα, μελαμίνες και άλλα πορτάκια –μονόφυλλα και δίφυλλα- εξωτερικά. Για βάρος ανάρτησης εώς 50 kg.
ΒΙΔΩΜΑ : Στήριξη σύμφωνα με την περίπτωση.
ΚΥΛΙΣΗ : Με βαγονέτα ελαφρού τύπου ή βαγονέτα ντουλάπας.
ΓΕΝΙΚΑ : Η ράγα ελαφρού τύπου, προυποθέτει ανάρτηση του φύλλου διά κλίσεως. Εξασφαλίζει την κατασκευή από πιθανό ξεκαβαλίκευμα λόγω κακής χρήσης.