οδηγός-αλουμινίου-π-1
οδηγός-αλουμινίου-π-2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Ο οδηγός Π εφαρμόζεται κυρίως στις πτυσσόμενες πόρτες εώς 130 kg αλλά εναλλακτικά και στα συστήματα αεροστέγασης.