οδηγός-αλουμινίου-μπομπε-1
οδηγός-αλουμινίου-μπομπε-2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Οι παραπάνω σειρές, προορίζονται για την κάτω οδήγηση επάλληλων συρόμενων ντουλαπιών και ειδικών εξωτερικών ελαφριών κατασκευών με κατάλληλα διαμορφωμένη κινησιά.