Οι οδηγοί αλουμινίου, έχουν κυρίαρχο ρόλο στην κάτω οδήγηση του συρόμενου -χωρίς καμμία φέρουσα ικανότητα- και οπωσδήποτε στην αεροστέγαση αυτού. Διατίθενται οι παρακάτω τύποι βαμμένοι η άβαφοι.