Τα βαγονέτα είναι τα μέσα ανάρτησης στο συρόμενο, κινούμενα μπρος και πίσω επί της ραγας αλουμινίου. Απαιτούν ικανό σχεδιασμό και αυστηρό έλεγχο παραγωγής.